Bedrijfsnoodplannen

Basisopleiding BHV KLS/Van den Berg

BHV plan

Het bedrijfshulpverleningsplan is een methodische opzet van de BHV-organisatie. Naast alle operationele elementen (het ontruimingsplan) worden in het BHV plan ook de beleidsmatige elementen beschreven. Denk hierbij aan taken. bevoegdheden, verantwoordelijkheden en het opleiding- en oefenplan.

Ontruimingsplannen NEN 8112

Ontruimingsplannen NEN 8112

Een ontruimingsplan wordt opgesteld in het kader van het gebruiksbesluit en vormt een integraal onderdeel van de gebruiksvergunning (Bouwbesluit 2012).
Een ontruimingsplan is verplicht in de volgende situaties:

Vluchtweg- en ontruimingstekeningen NEN 1414

Vluchtweg- en ontruimingstekeningen NEN 1414

Wij maken vluchtwegtekeningen met geïntegreerde pictogramkaarten ‘wat te doen bij…’ en ontruimingsplattegronden om toe te voegen aan het ontruimingsplan t.b.v. uw interne organisatie. Bij gunning van de opdracht komt onze tekenaar op locatie om te ‘schouwen’, waarna het tekenwerk kan worden vervaardigd.