Ontruimingsplannen NEN 8112

Ontruimingsplannen NEN 8112

Een ontruimingsplan wordt opgesteld in het kader van het gebruiksbesluit en vormt een integraal onderdeel van de gebruiksvergunning (Bouwbesluit 2012).
Een ontruimingsplan is verplicht in de volgende situaties:

  • Voor gebouwen waarin gemiddeld meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn;
  • Voor gebouwen waarin aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig (hotel) of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft;
  • Voor gebouwen waarin aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, of meer dan 10 personen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap, dagverblijf wordt verschaft;
  • Voor gebouwen waarin bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zoals aangeduid in de Regeling Bouwbesluit Brandveiligheid;
  • Voor gebouwen die voorzien zijn van een werkende brandmeldinstallatie die een automatische doormelding (met of zonder vertraging) geeft aan de brandweer of een particuliere alarmcentrale.

Wij hebben een preventist in dienst die bij gunning van de opdracht het plan toespitst op uw situatie.