BHV inzet tijdens de Coronacrisis

Het zijn ook voor uw BHV-ers moeilijke tijden.
Wat is veilig onder de huidige omstandigheden?

Persoonlijke veiligheid staat zoals altijd voorop; bij twijfel advies inwinnen via 112.

We hebben gemeend uw BHV-ers te ondersteunen met een schema waarin de meest voorkomende inzetscenario’s beschreven staan. Deze zijn conform de uitspraken van het RIVM, ambulancezorg en Reanimatieraad.
We willen dit graag met u delen.
U kunt dit op een aantal cruciale plaatsen ophangen of aan uw BHV-ers verstrekken.

Wij hopen door middel van dit hulpmiddel / deze tool uw BHV-ers nog beter in staat te stellen hun inzetten uit te voeren.

Klik HIER voor het schema in Nederlands.

KLS/Van den Berg B.V.

 

Activities Emergency Response Officer during the Corona crisis

We live in a difficult period; also as ERO in your company.
What is safe under these circumstances and what is not?

Personal safety is the most important. In moments of doubt; call 112 for advise.

We like to support you with a diagram in which you find guide lines for the most occurring activities as an ERO.
These guide lines are conform the statements of RIVM, ambulance services en Dutch resuscitation council.
You can place this diagram on crucial places in your organization.

We hope we help you acting as ERO during the Corona crisis.

Click HERE for the diagram in English.

KLS/Van den Berg B.V.