LESSTOF BEDRIJFSHULPVERLENING

Hier vindt u de lesstof Bedrijfshulpverlening.
Door op de link van het hoofdstuk te klikken komt u bij de gewenste lesstof terecht.

Veel leerplezier,

KLS/Van den Berg B.V.
Waar veiligheid telt!

INHOUDSOPGAVE

1. DE BEDRIJFSHULPVERLENER

1.1 Waarom bedrijfshulpverlening?
1.2 Aantal bedrijfshulpverleners
1.3 Taken van de BHV
1.4 Alarmering van de BHV
1.5 Werkwijze van de BHV
1.6 Veiligheidsregio
1.7 Nazorg na een inzet van de BHV

2. SPOEDEISENDE EERSTE HULP

2.1 Verplaatsen van een slachtoffer
2.2 Benaderen en beoordelen van een slachtoffer
Slachtoffer van buik naar rug draaien
Stabiele zijligging
Vanuit stabiele zijligging naar rugligging
2.3 Reanimeren
Volgorde van handelen reanimatie
Reanimatiehandelingen
Volgorde van handelen reanimatie met AED
Hulpmiddelen bij reanimatie en gebruik AED
Reanimatie; enkele aandachtspunten
2.4 Verslikking en verstikking
Het slachtoffer heeft zich verslikt, maar hoest nog
Het slachtoffer heeft zich verslikt en heeft geen effectieve hoest
Wat doe je als een zuigeling zich ernstig verslikt heeft?
2.5 Ernstige bloeding
2.6 Shock
2.7 Ernstige hartklachten
2.8 Beroerte
2.9 Epilepsie
Grote epileptische aanval
Kleine epileptische aanval
2.10 Suikerziekte
Te hoog bloedsuikergehalte
Te laag bloedsuikergehalte
2.11 Schedel en hersenletsel

3. NIET SPOEDEISENDE EERSTE HULP

3.1 Flauwte
3.2 Wonden
3.3 Neusbloeding
3.4 Letsel aan het oog
3.5 Kneuzing / verstuiking
3.6 Botbreuken / ontwrichting
3.7 Wervelletsel
3.8 Brandwonden

4. Brand

4.1 Brand
Definitie van brand
De branddriehoek
Een brand blussen
Gevaren bij brand
Controleren op brand
Deurprocedure
Soorten branden
Brandklassen
4.2 Kleine blusmiddelen
Blusdeken
Brandslanghaspel
Poederblusser
Koolzuursneeuwblusser (CO2)
Sproeischuimblusser
Vetblusser
Algemene regels bij het blussen van een brand

5. Ontruimen

5.1 Gedrag van mensen bij een ontruiming
Bewustwording
Oordeels- en besluitvorming
Uitvoering
Gedrag van de BHV-ers
5.2 Voorzieningen in het gebouw
Interne alarmering
Brandmeld- ontruimingsorganisatie
Vluchtwegen
Vluchtroute aanduiding
Zelfsluitende deuren
Vluchtdeuren
Noodverlichting
Vluchtwegtekeningen
Brandweeringang
Brandweersleutel (kluisje) buisje
Brandweerlift
5.3 Taken BHV bij een ontruiming
Start van de ontruiming
Controleren van ruimten
Opvang en gidsing van de professionele hulpdiensten
Opvang van medewerkers op de verzamelplaats
Nazorg