Missie en Visie

Missie en Visie

Onze Missie

Veiligheid verbeteren
KLS/Van den Berg B.V. wil bijdragen aan een intrinsieke motivatie bij u en uw medewerkers om daarmee tot een goed georganiseerde veiligheidsorganisatie te komen waarbij Bedrijfshulpverlening het uitgangspunt is.
Dit bereiken we door advisering, sturing, planmatige hulp, opleidingen, trainingen, oefeningen en door het aanreiken van tools waardoor u zelf verbetering en borging kunt bewerkstelligen.
Indien zich dan toch een calamiteit voordoet kunt u vanuit een veiligheidsgevoel adequaat optreden om daarmee zoveel mogelijk persoonlijk leed en/of grote schade te voorkomen. 

Onze Visie
KLS/Van den Berg B.V. gelooft niet in Bedrijfshulpverlening omdat het wettelijk verplicht is gesteld.
Wij geloven erin dat werkgevers vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen zorgen voor een veilige omgeving voor hun werknemers, cliënten en bezoekers. Dat daarmee tevens wordt voldaan aan de wet is geen primaire doelstelling maar een bijkomende vereiste.
KLS/Van den Berg biedt kwaliteitsopleidingen, trainingen en oefeningen om dit te bewerkstelligen.
Wij willen met een goede prijs kwaliteitsverhouding bijdragen aan het vergroten van (preventieve) veiligheid bij onze opdrachtgevers.

Onze droom en de toekomst
Wij zullen ons inzetten voor verantwoorde groei waarbij we onze identiteit, normen en waarden niet uit het oog verliezen. Nieuwe innoverende diensten en producten ontwikkelen, getoetst aan relevante wet- en regelgeving. Kwaliteit en Maatwerk is en zal continu hoog in het vaandel staan om u zo goed als mogelijk te bedienen.
Zoals aangegeven gaat KLS/Van den Berg B.V. voor kwaliteit. Onder andere door goede scholing, vernieuwing en aandacht voor u en uw organisatie.
Een mooi bedrijf dat trots is op haar medewerkers en de opdrachtgevers waar wij mee samenwerken.

Onze Belofte
Goed en actief naar u luisteren, onze ervaringen met u delen, met u meedenken over uw mogelijkheden, u adviseren, duidelijke afspraken maken en deze nakomen en samen de veiligheid naar een hoger niveau tillen.