Table-top oefening

Table-top oefening

Met behulp van tekeningen en accessoires worden de veiligheidsstructuren op de werkplek ingevuld waarna er een aantal, voor de werkplek denkbare, scenario’s op worden nagespeeld. De oefening wordt begeleid door één instructeur en duurt 3 uur, waarvan 2 uur bij jou op locatie. We besteden hierbij specifieke aandacht aan pandverkenning en communicatie. De oefening wordt afgesloten met behulp van praktische toetsing.

 

Naar aanleiding van de oefeningen maken we een verslag over het verloop ervan, de bereikte doelen en de adviezen ter verbetering. Onderwerpen zijn:

  • De doelstelling van de oefening.
  • Verloop van de oefening op communicatief- en hulpverleningsgebied (EHBO).
  • Verloop van de oefening op het gebied van de aansturing van de bhv-ploeg.
  • Verloop van de inzet van de bhv-ploeg.
  • Aanbevelingen voor verbetering van de situatie.