Operationeel Hoofd BHV

Hoofd BHV

Het Hoofd BHV is deels een management- deels een operationele functie.Dit betekent dat deze functionaris gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de BHV- organisatie. Hij/zij zorgt er voor dat de BHV- organisatie opgebouwd en onderhouden wordt waarbij de eindverantwoordelijkheid omtrent budget, beleid, opleiden, middelen, communicatie en crisismanagement niet bij het Hoofd BHV ligt.

In de opleiding wordt o.a. aandacht besteed aan het maken van een BHV- scan, het presenteren van de uitkomsten en aan het leiden van de BHV- organisatie tijdens een calamiteit.

Basisopleiding Hoofd BHV
De opleiding bestaat uit twee niet aaneengesloten dagen. De eerste dag bestaat uit theorie. Daarna krijgt de deelnemer een praktijkopdracht die uitgevoerd moet worden in de eigen werkomgeving. Tijdens de tweede lesdag wordt de opdracht nagekeken en krijgt de deelnemer feedback.
Vervolgens presenteert hij of zij de bevindingen aan de overige deelnemers.

Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer inzicht in de benodigde regelgeving met betrekking tot BHV:

  • De deelnemer kan een scan maken van de huidige BHV-organisatie binnen zijn/haar bedrijf.
  • De deelnemer kan de bevindingen presenteren aan anderen.
  • De deelnemer heeft inzicht in de huidige BHV-organisatie.
  • De deelnemer kan binnen zijn/haar BHV-organisatie leiding geven tijdens een calamiteit.