Publicatie Rijksoverheid

De Rijksoverheid herkent dat het achterwege blijven van opleidingen, trainingen en oefeningen in het kader van de veiligheid (bedrijfshulpverlening, EHBO) kan leiden tot ongewilde situaties. In het kader hiervan is besloten om openbaar te maken dat opleidingscentra welke deze opleidingen, trainingen en oefeningen verzorgen weer zonder restricties (rekening houdend met de regels van het RIVM) open mogen.

Passage uit de publicatie van de Rijksoverheid van 23-02-2021:

Heropening locaties voor certificering en examinering voor beroep en bedrijf
Vanwege de duur van de lockdown heeft het kabinet gemeend een uitzondering te moeten maken op het verbod op openstelling van publieke plaatsen, ten behoeve van praktijkcertificering en -examinering van opleidingen en cursussen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf, bijvoorbeeld gericht op vaardigheden en bedrijfsveiligheid.
Daarbij kan worden gedacht aan het opleiden in hulpverleningshandelingen en het werken in, op en vanaf een voer- en vaartuig. Hulpverleningshandelingen zullen zoveel mogelijk op afstand en met hulpmiddelen plaatsvinden, echter dat kan niet met alle (onderdelen van) opleidingen, zoals de EHBO-opleiding die nodig is voor iemands beroep of functie, zoals bedrijfshulpverlener.
Het zal doorgaans gaan om praktijkcertificaten met een beperkte geldigheidsduur of praktijkexamens die periodiek moeten worden afgenomen. Bijvoorbeeld het behalen van een heftruckcertificaat, benodigd om te bewijzen dat men voldoende instructie in de praktijk heeft genoten om een heftruck te besturen. Of het volgen van een cursus als bedrijfshulpverlener of cursussen gericht op bedrijfsveiligheid.

Dit betekent voor u als relatie van KLS/Van den Berg B.V.

  • Dat alle geplande opleidingen kunnen doorgaan;
  • Dat U nieuwe opleidingen, trainingen en oefeningen bij ons aan mag vragen/in mag plannen;
  • Dat U hiervoor contact kunt opnemen met de afdeling Planning of Sales;
  • Dat wij voor u op een veilige manier opleidingen, trainingen en oefeningen kunnen verzorgen;

Dat wij graag contact met u hebben omtrent het weer veilig opstarten van alle veiligheidsactiviteiten en hier, samen met u, een plan voor op willen stellen.