Samenstelling Addendum bij uw ontruimingsplan

KLS/Van den Berg B.V. heeft, onder normale omstandigheden, het opbouwen van uw BHV-organisatie en het schrijven van ontruimingsplannen en bijbehorende taakkaarten in haar aanbod.Dit kan ook tijdens deze crisisperiode normaal doorgang vinden.
Naar aanleiding van deze crisis dient u, binnen uw organisatie, te kijken naar de inrichting van uw BHV-organisatie. Het handhaven van uw BHV-organisatie dient conform de geldende richtlijnen te zijn. Hiervoor is een addendum op uw plan en de taakkaarten gewenst.
Wij kunnen dit uiteraard voor u verzorgen. Wat kunnen wij dan voor u betekenen?

1. Verzorgen van de uitgangsdocumenten
Algemeen; BHV tijdens coronacrisis
Wordt digitaal (Word document) toegezonden.
Bij meerdere locaties mogelijk voor alle locaties/panden het zelfde of op maat per locatie/pand.
Inhoud
Regelgeving
Regels vanuit RIVM, Oranje Kruis, NIBHV en Nederlandse Reanimatieraad.
Specifieke taakkaarten voor de BHV organisatie

Taakkaart PL-BHV en voor de BHV-ers
Alarmering en opkomst BHV tijdens coronacrisis.
Inzet bij brandmelding.
Inzet bij overige calamiteiten.

De geldende alarmerings- opkomst- en inzetprotocollen worden herschreven volgens de richtlijnen van het RIVM. Als leidraad worden de middelen gebruikt die volgens het bestaande OP aanwezig zijn. mocht de opzet hierin anders vragen wordt dit met u besproken.

Aandachtspunten bij ontruiming.
Instructie personeel
Wat te doen bij?

Indien KLS/Van den Berg B.V. uw ontruimingsplan(nen) heeft geschreven kan dit zonder locatiebezoek. We hanteren dan een vaststaand tarief. Indien u wilt dat we het eerst op locatie bespreken geldt daarvoor een aanvullend uurtarief.Indien KLS/Van den Berg B.V. uw ontruimingsplan niet heeft geschreven, dient KLS/Van den Berg B.V. inzage te krijgen in uw plan om daarop een calculatie te kunnen maken.

2. Updates
Wij voorzien u gedurende 1 jaar van updates vanuit regering (RIVM), Oranje Kruis en Nederlandse Reanimatieraad.
Daar waar van toepassing wordt dit vertaald in de adviezen omtrent hulpverlening tijdens Coronacrisis, gedragsregels en taken van personeel en BHV-leden.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Sales.
sales@klsvandenberg.nl