KLS/Van den Berg BV
WAAR VEILIGHEID TELT

Basisopleiding BHV

Basisopleiding BHV

De basisopleiding BHV duurt 16 uur, verdeeld over 2 dagen. Eén dag bestaat uit het aanleren van kennis en vaardigheden over brandbestrijding, ontruiming en communicatie. De andere dag bestaat uit het aanleren van kennis en vaardigheden over hulpverlening bij levensbedreigende situaties en diverse andere letsels.

Herhalingstraining bhv

Herhalingstraject BHV

Tijdens de jaarlijkse herhalingstraining BHV laat de deelnemer zien competent te zijn in de BHV vaardigheden. Na het volgen van deze herhalingstraining is de deelnemer bovendien nog beter in staat om als lid van de bedrijfshulpverleningsorganisatie op de juiste wijze te handelen bij calamiteiten.

e-learning bhv accountmanager

E-Learning BHV

E-learning sluit aan bij de huidige ontwikkelingen op het gebied van tijd- en plaatsonafhankelijk werken en is een leervorm die flexibel inzetbaar is. Wij bieden de basisopleiding BHV alsook de herhalingsopleiding BHV aan in deze vorm.

Oefeningen

Table-top oefening

Table-top oefening

Met behulp van tekeningen en accessoires worden de veiligheidsstructuren op de werkplek ingevuld waarna er een aantal, voor de werkplek denkbare, scenario’s op worden nagespeeld. De oefening wordt begeleid door één instructeur en duurt 3 uur, waarvan 2 uur bij jou op locatie. We besteden hierbij specifieke aandacht aan pandverkenning en communicatie. De oefening wordt afgesloten met behulp van praktische toetsing.

ontruimingsoefening

Ontruimingsoefening

Voor onze klanten organiseren, begeleiden en evalueren wij oefeningen op maat. In de volksmond worden dit ontruimingsoefeningen genoemd.
Wij beginnen iedere oefening met een concrete doelstelling: het verbeteren van de structuur en inhoud van de bhv-organisatie. Daarnaast nemen we specifieke doelstellingen van jouw organisatie mee. Er zijn vervolgens diverse mogelijkheden om de doelstellingen te bereiken. Die bespreken we natuurlijk graag met je.

Bedrijfsnoodplannen

Basisopleiding BHV KLS/Van den Berg

BHV plan

Het bedrijfshulpverleningsplan is een methodische opzet van de BHV-organisatie. Naast alle operationele elementen (het ontruimingsplan) worden in het BHV plan ook de beleidsmatige elementen beschreven. Denk hierbij aan taken. bevoegdheden, verantwoordelijkheden en het opleiding- en oefenplan.

Ontruimingsplannen NEN 8112

Ontruimingsplannen NEN 8112

Een ontruimingsplan wordt opgesteld in het kader van het gebruiksbesluit en vormt een integraal onderdeel van de gebruiksvergunning (Bouwbesluit 2012).

Vluchtweg- en ontruimingstekeningen NEN 1414

Aanvals- en Ontruimingsplattegronden NEN 1414

Wij maken aanvalsplattegronden met geïntegreerde pictogramkaarten ‘wat te doen bij…’ en ontruimingsplattegronden om toe te voegen aan het ontruimingsplan t.b.v. uw interne organisatie. Bij gunning van de opdracht komt onze tekenaar op locatie om te ‘schouwen’, waarna het tekenwerk kan worden vervaardigd.

Boek nu een training!
En zorg dat je weer helemaal up-to-date bent